POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przesyłam Pani/Panu informację na temat zasad przetwarzania powierzonych mi danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zostały dostosowane do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia.

Polityka prywatności – Anna Żabińska

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Pani/Pana prawo do prywatności, przygotowałam zestaw informacji, dzięki którym dowie się Pani/Pan m.in. w jaki sposób i po co będę przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz jakie prawa gwarantują Pani/Panu nowe przepisy prawa.

1.Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Żabińska, która przetwarza je w celu realizacji Pani/Pana zamówienia.

Anna Żabińska jest podmiotem przetwarzających Pani/Pana dane osobowe, które zostały powierzone jej przez Panią/Pana podczas złożenia zamówienia na stronie internetowej – www.annazabinska.pl lub w korespondencji e-mailowej oraz przez dokonanie przelewu na konto bankowe.

2.Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Annę Żabińską?

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:

– korespondencji e-mailowej z Panią/Panem,

– realizacji Pani/Pana zamówienia,

– udostępnienia kursu znajdującego się na dysku Google, na podany przez Panią/Pana adres Gmail,

– ewentualnego zwrotu dokonanej płatności za kurs,

– rozliczeń podatkowych i finansowych.

3.Przekazywanie danych osobowych.

Anna Żabińska przekazuje Pani/Pana dane osobowe (w szczególności e-mail) innym podmiotom, gdy jest to niezbędne z uwagi na realizację zamówienia, w szczególności w zakresie:

– prowadzenia korespondencji przez pocztę elektroniczną,

– udostępnienia kursu znajdującego się na dysku Google, na podany przez Panią/Pana adres Gmail,

– ewentualnego zwrotu dokonanej płatności za kurs,

– rozliczeń podatkowych i finansowych.

 4.Okres przetwarzania i miejsce przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podczas udostępniania kursu znajdującego się na dysku Google na podany przez Panią/Pana adres Gmail. Dane podane przez Panią/Pana w korespondencji pocztą elektroniczną będą znajdować się w skrzynce poczty elektronicznej, a dane podane przez dokonanie przelewu na konto bankowe będą znajdować się w historii operacji na koncie bankowym. Dane będą przechowywane w historii operacji na koncie bankowych, a w skrzynce poczty elektronicznej do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych lub w sprostowaniu do administratora danych. Pani/Pana dane nie będę zapisane w innych miejscach.

5. Prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia.

6. Profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, ani wykorzystywane w celach marketingowych.