KLASA 8

ZAKUP KURSU „KOREPETYCJE Z MATEMATYKI KLASA 8”

Zagadnienia zawarte w kursie:

I. Liczby i działania

 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach

II. Wyrażenia algebraiczne i równania

 1. Wyrażenia algebraiczne
 2. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. Równania
 9. Proporcje
 10. Wielkości wprost proporcjonalne

III. Figury geometryczne na płaszczyźnie

 1. Własności kątów
 2. Trójkąty i czworokąty
 3. Twierdzenie Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.
 5. Odcinki w układzie współrzędnych
 6. Trójkąty przystające
 7. Wielokąty foremne

IV. Graniastosłupy i ostrosłupy

 1. Figury przestrzenne
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Objętość graniastosłupa
 4. Pole powierzchni graniastosłupa
 5. Siatki graniastosłupów
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. Objętość ostrosłupa
 8. Siatki ostrosłupów i pole powierzchni

V. Symetrie

 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury

VI. Koła i okręgi

 1. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 2. Styczna do okręgu
 3. Długość okręgu
 4. Pole koła

VII. Rachunek prawdopodobieństwa

 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw

VIII. Zastosowania matematyki

 1. Obliczenia procentowe
 2. Lokaty bankowe
 3. Podatki
 4. Diagramy i wykresy
 5. Podział proporcjonalny
 6. Średnia arytmetyczna, mediana i moda