KLASA 7

ZAKUP KURSU „KOREPETYCJE Z MATEMATYKI KLASA 7”

Zagadnienia zawarte w kursie:

I. Liczby i działania

 1. Liczby
 2. Rozwinięcie dziesiętne liczb wymiernych
 3. Zaokrąglenie liczb
 4. System rzymski
 5. Liczby na osi liczbowej
 6. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 7. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 8. Wyrażenia arytmetyczne
 9. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 10. Proporcjonalność prosta
 11. Dzielniki i wielokrotność

II. Procenty

 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Procent danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej? O ile procent mniej? Punkty procentowe

III. Figury geometryczne

 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych

IV. Wyrażenia algebraiczne

 1. Wyrażenia algebraiczne
 2. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraiczne
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych

V. Równania

 1. Zapisywanie równań
 2. Liczby spełniające równanie
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Przekształcanie wzorów

VI. Potęgi i pierwiastki

 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęg
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Pierwiastki
 8. Działania na pierwiastkach

VII. Graniastosłupy

 1. Figury przestrzenne
 2. Siatki graniastosłupów
 3. Pole powierzchni
 4. Objętość graniastosłupów
 5. Jednostki objętości

VIII. Statystyka

 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Średnia
 3. Zdarzenia losowe

IX. Trójkąty prostokątne

 1. Twierdzenie Pitagorasa
 2. Kwadrat i jego połowa
 3. Trójkąt równoboczny i jego połowa