KLASA 6

ZAKUP KURSU „KOREPETYCJE Z MATEMATYKI KLASA 6”

Zagadnienia zawarte w kursie:

I. Liczby naturalne i ułamki

 1. Liczby naturalne
 2. Ułamki
 3. Dodawanie
 4. Odejmowanie
 5. Potęgowanie liczb
 6. Mnożenie
 7. Dzielenie
 8. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
 9. Ułamek liczby
 10. Kolejność wykonywania działań
 11. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

II. Figury geometryczne – figury na płaszczyźnie

1. Proste, odcinki, okręgi i koła
2. Odległość od punktu i prostej
3. Kąty
4. Trójkąty
5. Czworokąty
6. Kąty w trójkątach i czworokątach
7. Zamiana jednostek
8. Proste prostopadłe i równoległe
9. Trójkąt o danych bokach

III. Liczby na co dzień

1. Kalendarz
2. Zegar
3. Jednostki monetarne, długości i masy
4. Skala na planach i mapach
5. Zaokrąglanie liczb
6. Odczytywanie danych z tabel, diagramów i wykresów

IV. Prędkość, droga, czas

 1. Droga
 2. Prędkość
 3. Czas

V. Pola wielokątów

 1. Pole kwadratu i prostokąta
 2. Pole równoległoboku i rombu
 3. Zależności między jednostkami pola
 4. Pole trójkąta
 5. Pole trapezu

VI. Procenty

 1. Procenty i ułamki
 2. Jaki to procent?
 3. Diagramy procentowe
 4. Obliczenia procentowe
 5. Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
 6. Obniżki i podwyżki

VII. Liczby dodatnie i ujemne

 1. Liczby dodatnie i ujemne
 2. Dodawanie i odejmowanie
 3. Mnożenie i dzielenie

VIII. Wyrażenia algebraiczne i równania

 1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 2. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. Zapisywanie równań
 9. Liczba spełniająca równanie
 10. Rozwiązywanie równań
 11. Zadania tekstowe

IX. Figury geometryczne – figury przestrzenne

 1. Figury przestrzenne
 2. Prostopadłościany i sześciany
 3. Objętość brył
 4. Siatki brył
 5. Pole powierzchni brył
 6. Ostrosłupy

X. Układ współrzędnych

1.Punkty w układzie współrzędnych
2. Długości odcinków i pola figur