KLASA 5

ZAKUP KURSU „KOREPETYCJE Z MATEMATYKI KLASA 5”

Zagadnienia zawarte w kursie:

I. Liczby naturalne

 1. System dziesiątkowy i zapisywanie liczb
 2. Porównywanie liczb
 3. Rachunki pamięciowe na dużych liczbach
 4. Kolejność wykonywania działań
 5. Potęgowanie
 6. System rzymski
 7. Szacowanie
 8. Dodawanie pisemne
 9. Odejmowanie pisemne
 10. Mnożenie pisemne
 11. Dzielenie pisemne
 12. Liczby pierwsze i złożone
 13. Dzielniki
 14. Wielokrotność
 15. Rozkład na czynniki pierwsze
 16. Podzielność przez 2,3,5,9 i 10

II. Figury geometryczne

 1. Proste, półproste, odcinki i punkty
 2. Proste równoległe i prostopadłe
 3. Kąty i mierzenie kątów
 4. Kąty wierzchołkowe, przyległe i utworzone przez trzy proste
 5. Wielokąty
 6. Rodzaje trójkątów i ich własności
 7. Wysokości trójkątów
 8. Trójkąty o danych bokach
 9. Miary kątów w trójkątach
 10. Prostokąty i kwadraty
 11. Równoległoboki i romby. Miary kątów w równoległobokach
 12. Trapezy i miary kątów w trapezach

III. Ułamki zwykłe

 1. Ułamek jako część całości
 2. Liczby mieszane
 3. Ułamek jako wynik dzielenia
 4. Rozszerzanie i skracanie ułamków
 5. Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach
 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 7. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną
 8. Mnożenie ułamków
 9. Ułamek danej liczby
 10. Odwrotność danej liczby
 11. Dzielenie ułamków
 12. Działania na ułamkach
 13. Porównywanie ułamków zwykłych

IV. Ułamki dziesiętne

 1. Ułamki dziesiętne
 2. Porównywanie ułamków
 3. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 4. Dodawanie ułamków dziesiętnych
 5. Odejmowanie ułamków dziesiętnych
 6. Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000
 7. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną
 8. Mnożenie ułamków dziesiętnych
 9. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną
 10. Dzielenie ułamków dziesiętnych
 11. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 12. Procenty a ułamki

V. Pola figur

 1. Pole prostokąta i kwadratu
 2. Zależności między jednostkami pola
 3. Pole równoległoboku
 4. Pole rombu
 5. Pole trójkąta
 6. Pole trapezu

VI. Liczby całkowite i matematyka na co dzień

 1. Kalendarz
 2. Zegar
 3. Jednostki monetarne, długości i masy
 4. Średnia arytmetyczna
 5. Liczby dodatnie i ujemne
 6. Dodawanie liczb całkowitych
 7. Mnożenie liczb całkowitych
 8. Dzielenie liczb całkowitych

VII. Figury przestrzenne

 1. Figury przestrzenne, prostopadłościan i sześcian
 2. Objętość prostopadłościanu
 3. Siatki graniastosłupów
 4. Pole powierzchni graniastosłupa