KLASA 4

ZAKUP KURSU „KOREPETYCJE Z MATEMATYKI KLASA 4”

 

 

Zagadnienia zawarte w kursie:

I. Liczby naturalne część 1 –  Działania

 1. Jak uczyć się matematyki?
 2. O ile więcej?
 3. O ile mniej?
 4. Mnożenie. Ile razy więcej?
 5. Ile razy mniej?
 6. Dzielenie z resztą
 7. Kwadraty i sześciany liczb (Podnoszenie do drugiej i do trzeciej potęgi)
 8. Zadania tekstowe
 9. Kolejność wykonywania działań
 10. Oś liczbowa

II. Liczby naturalne część 2   Systemy zapisywania liczb

 1. Zegary
 2.  Kalendarz
 3. Podzielność przez 2, 3, 5, 9 i 10
 4. System dziesiątkowy
 5. Porównywanie liczb (Szacowanie)
 6. Rachunki pamięciowe na dużych liczbach
 7. Jednostki monetarne, długości i masy
 8. System rzymski

III. Działania pisemne

 1. Dodawanie pisemne
 2. Odejmowanie pisemne
 3.  Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
 4. Mnożenie przez liczby z zerami na końcu
 5. Mnożenie przez liczby wielocyfrowe
 6. Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
 7. Dzielenie przez liczby z zerami na końcu

IV. Figury geometryczne część 1

 1. Proste, półproste, odcinki i punkty
 2. Wzajemne położenie prostych
 3. Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe
 4. Mierzenie długości
 5. Kąty, mierzenie kątów
 6. Wielokąty
 7. Prostokąty i kwadraty
 8. Obwody prostokątów i kwadratów
 9. Figury symetryczne
 10. Koła i okręgi
 11. Skala na mapach i planach

V. Ułamki zwykłe

 1. Ułamek jako część całości
 2. Liczby mieszane
 3. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 4. Porównywanie ułamków
 5. Rozszerzanie i skracanie ułamków
 6. Ułamki niewłaściwe
 7. Ułamek jako wynik dzielenia
 8. Dodawanie ułamków zwykłych
 9. Odejmowanie ułamków zwykłych
 10. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

VI. Ułamki dziesiętne

 1. Ułamki o mianowniku 10,100,1000…
 2. Zamiana ułamków
 3. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 4. Porównywanie ułamków dziesiętnych
 5. 5.Dodawanie ułamków dziesiętnych
 6. Odejmowanie ułamków dziesiętnych

VII. Figury geometryczne część 2  – Pola figur – Prostopadłościany i sześciany

 1. Pola figur płaskich
 2. Jednostki pola. Pole prostokąta
 3. Zależności między jednostkami pola
 4. Prostopadłościan i sześcian
 5. Siatki prostopadłościanu
 6. Pole powierzchni i objętość